Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Progresso - Radzymin

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt

Polityka prywatności - RODO

Polityka Cookies

Polityka Cookies / Prywatności

Progresso - Radzymin © 2023• Created by Mainet.pl

 

Rodzaje prowadzonych zajęć w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju:

 

  Terapia pedagogiczna

  Terapia neurologopedyczna

  Terapia logopedyczna

  Terapia psychologiczna

  Terapia pedagogiczna

  Terapia logopedyczna

  Integracja Sensoryczna

  Rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia (zajęcia wspomagające rozwój małej

       i dużej motoryki oraz zajęcia korekcyjne)

  Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to kompleksowe działania terapeutyczne, mające na celu pobudzanie psychoruchowego (w tym językowego

i emocjonalno-społecznego) rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności zwykle do podjęcia nauki w szkole. Dzieci objęte programem WWRD mają szansę na wyrównanie braków i opóźnień w rozwoju i rozpoczęcie masowej edukacji szkolnej.

 

Organizacja zajęć:

 

♦  Zajęcia w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych

       i potrzeb dziecka, w godzinach od 8:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku

♦  Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i/lub jego rodziną

♦  W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2-4 dzieci

♦  Rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

♦  Zajęcia prowadzone są cyklicznie przez terapeutę określonej specjalności, zgodnie z ustalonym harmonogramem

TERAPIE GRUPOWE

 

♦  Małe grupy   (do 6 dzieci)

  Zajęcia prowadzone za pomocą:

  Treningu Umiejętności Społecznych,

  Metody Dobrego Startu,

  Porannego Kręgu,

  Programu aktywności i świadomości własnego ciała M. i CH. Knillów,

  Warsztatów i wycieczek edukacyjnych

  Alpakoterapia

  Dogoterapia

TERAPIE INDYWIDUALNE

 

  Zajęcia prowadzone metodą 1:1 – jeden terapeuta, jedno dziecko

♦  Rozwojową terapię psychologiczną i pedagogiczną

♦  Terapię logopedyczną / neurologopedyczną

♦  Terapię Integracji Sensorycznej

♦  Fizjoterapię – indywidualnie dostosowaną do potrzeb dziecka

♦  Terapię ręki

♦  Alpakoterapię

♦  Trening samodzielności (np. samoobsługa w zakresie czynności higieny osobistej, ubierania się)

♦  Trening jedzenia

♦  Trening czystości (odpieluchowanie)

♦  Komunikację wspomagającą i alternatywną (AAC)

♦  Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowany przez psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę/neurologopedę, terapeutę integracji sensorycznej mający na względzie całościowy

rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy oraz dodatkowo indywidualny program rozwojowy, obejmujący wszystkie

sfery (m.in. motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze)

♦  Ewaluacja postępów

TERAPIE INDYWIDUALNE

 

  Zajęcia prowadzone metodą 1:1 – jeden terapeuta, jedno dziecko

♦  Rozwojową terapię psychologiczną i pedagogiczną

♦  Terapię logopedyczną / neurologopedyczną

♦  Terapię Integracji Sensorycznej

♦  Fizjoterapię – indywidualnie dostosowaną do potrzeb dziecka

♦  Terapię ręki

♦  Alpakoterapię

♦  Trening samodzielności (np. samoobsługa w zakresie czynności higieny

      osobistej, ubierania się)

♦  Trening jedzenia

♦  Trening czystości (odpieluchowanie)

♦  Komunikację wspomagającą i alternatywną (AAC)

♦  Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowany

      przez psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę/neurologopedę,

      terapeutę integracji sensorycznej mający na względzie całościowy

      rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy

      oraz dodatkowo indywidualny program rozwojowy, obejmujący wszystkie

      sfery (m.in. motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa,

      czynności poznawcze)

♦  Ewaluacja postępów

WCZESNE WSPOMAGABNIE ROZOWJU DZIECKA

TERAPIE GRUPOWE

I INDYWIDUALNE

Oferta

punkt przedszkolny "PROGRESSO" oferuje:

 

 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY