Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Progresso - Radzymin

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt

Polityka prywatności - RODO

Polityka Cookies

 

 

 

 

 

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Progresso - Radzymin

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt

Polityka prywatności - RODO

Polityka Cookies

Polityka Cookies / Prywatności

Progresso - Radzymin © 2023• Created by Mainet.pl

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACERO PO NASZEJ PLACÓWCE:

Działamy zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami). Organem nadzorującym pracę poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Wołomińskiego pod numerem: 4/2016

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PROGRESSO w Radzyminie powstała z myślą o dzieciach, które potrzebują wsparcia i pomocy w prawidłowym rozwoju. Rozpoczynając od rzetelnej diagnozy, poprzez profesjonalną terapię trudności, pragniemy udowodnić dziecku, że "może", że "potrafi" pokonać trudności jakie napotyka na swojej drodze. W przypadku dzieci w wieku szkolnym najczęściej są to problemy związane ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją, ale także ze słabą koncentracją czy też pamięcią. U młodszych dzieci często występują zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych oraz mowy.

Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i młodzieży, które mają kłopoty w relacjach społecznych, są zbyt nieśmiałe czy też nadpobudliwe, agresywne lub też mają problemy z przestrzeganiem reguł. Do naszej poradni zapraszamy także dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem i ADHD.

Oferujemy nowoczesne metody fizjoterapii podczas  pracy z dziećmi: metodę NDT Bobath, kinesiotaping, PNF, trójpłaszczyznową terapię stóp dziecka i inne.

 Podczas terapii pedagogicznej pracujemy metodą  Metoda Dobrego Startu.

 

Oferujemy profesjonalną terapię Integracji Sensorycznej, terapię ręki, terapię logopedyczną i neurologopedyczną a także trening EEG Biofeedback.

W proces terapii dziecka angażujemy rodziców, traktując ich jako partnerów, włączamy ich w pracę nad trudnościami i pokazujemy możliwe drogi do pokonania problemu. Proces terapeutyczny pragniemy uczynić dla dziecka nie tylko efektywnym, ale i atrakcyjnym, stąd też podczas zajęć wykorzystujemy najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny przeznaczony do terapii dzieci.

 

Pacjenci którzy znajdują się pod opieką fundacji, stowarzyszeń lub innych instytucji finansujących terapię swoich podopiecznych oferujemy możliwość bezgotówkowego rozliczania. W tym zakresie mamy doświadczenie m.in. z fundacjami: Zdążyć z Pomocą, Polsat. Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące finansowania terapii zapraszamy do kontaktu.

O Poradni

 

 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY