NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACERO PO NASZEJ PLACÓWCE:

zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju

terapie grupowe

terapie indywidualne

Punkt Przedszkolny ,,PROGRESSO’’ oferuje:

Informacje dodatkowe:

  Przy zapisie dziecka do punktu przedszkolnego wymagane jest posiadanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

♦  Wpisowe wynosi 300 zł (opłata  bezzwrotna)

♦  Punkt przedszkolny "PROGRESSO" zapewnia dzieciom posiłki w formie cateringu.

♦  Punkt przedszkolny czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30

      (możliwość korzystania ze świetlicy w godzinach 7.30-8.00 oraz 14:30-16.30 świetlica płatna 200 zł za miesiąc)

♦  Dostęp do przestrzeni zielonej, placu zabaw, możliwość prowadzenia zajęć

       na świeżym powietrzu

♦  Realizację podstawy programowej MEN dostosowanej do możliwości dzieci

♦  Możliwość korzystania z dodatkowej terapii SI, zajęć logopedycznych, terapii

      EEG Biofeedback, oraz innych zajęć oferowanych przez Niepubliczną poradnię 

      psychologiczno-pedagogiczną ,,PROGRESSO’’(pierwszeństwo w ustalaniu

      terminów )

♦  Ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę.

♦  Konsultacje dla Rodziców, aby włączyć ich w proces terapeutyczny

♦  Regularne ewaluacje postępów w terapii

♦  Odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka

♦  Dodatkowo, poza zajęciami przedszkolnymi możliwość realizacji  

      NIEODPŁATNYCH zajęć w ramach Opinii o Wczesnym Wspomaganiu

      Rozwoju (WWR) w NPPP ,,PROGRESSO”

♦  Bardzo dobrze wyposażone sale terapeutyczne – odpowiednie warunki 

      do nauki i zabawy, właściwie dobrane pomoce dydaktyczne oraz sprzęty

      specjalistyczne wspierające rozwój dziecka.

♦  Wspomaganie dzieci w ich indywidualnych zainteresowaniach

      i uzdolnieniach, a także tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni

      i fantazji – zajęcia tematyczne w przedszkolu oraz wycieczki edukacyjne

      i uspołeczniające.

O nas

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ,,PROGRESSO’’  dla dzieci z autyzmem z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 2,5 roku do 8 lat.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ,,PROGRESSO’’  

dla dzieci z autyzmem z niepełnosprawnością sprzężoną 

w wieku od 2,5 roku do 8 lat.

więcej o ofercie

zapoznaj się z naszą ofertą

zobacz nasze ciocie

Ideą naszego punktu przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci  z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych: indywidualnych oraz grupowych, a przede wszystkim stymulowanie umiejętności społecznych, samodzielności, komunikacji oraz umiejętności zabawy.

 

W ramach kompleksowej terapii w przedszkolu, zapewniamy:

Różnorodność metod

♦ Zajęcia od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 godzin dziennie (możliwość korzystania ze świetlicy)

♦ Małe grupy dzieci – każdą grupą zajmuje się zespół specjalistów.

♦ Indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologa, pedagoga i neurologopedę, terapeutę integracji sensorycznej

     mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy

♦  Regularne ewaluacje postępów w terapii

♦  Odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka

♦  Dodatkowo, poza zajęciami przedszkolnymi możliwość realizacji  NIEODPŁATNYCH zajęć w ramach Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju (WWR) w NPPP ,,PROGRESSO”

♦  Bardzo dobrze wyposażone sale terapeutyczne – odpowiednie warunki do nauki i zabawy, właściwie dobrane pomoce dydaktyczne oraz sprzęty specjalistyczne wspierające rozwój dziecka.

♦  Wspomaganie dzieci w ich indywidualnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, a także tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i fantazji – zajęcia tematyczne w przedszkolu oraz wycieczki edukacyjne i uspołeczniające.

♦  Dostęp do przestrzeni zielonej, placu zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu

♦  Realizację podstawy programowej MEN dostosowanej do możliwości dzieci

♦  Możliwość korzystania z dodatkowej terapii SI, zajęć logopedycznych, terapii EEG Biofeedback, oraz innych zajęć oferowanych przez Niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną ,,PROGRESSO’’(pierwszeństwo w ustalaniu terminów )

♦  Ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę.

♦  Konsultacje dla Rodziców, aby włączyć ich w proces terapeutyczny

 

Informacje dodatkowe:

  Przy zapisie dziecka do punktu przedszkolnego wymagane jest posiadanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

♦  Wpisowe wynosi 300 zł (opłata  bezzwrotna)

♦  Punkt przedszkolny "PROGRESSO" zapewnia dzieciom posiłki w formie cateringu.

♦  Punkt przedszkolny czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30 (możliwość korzystania ze świetlicy w godzinach 7.30-8.00 oraz 14:30-16.30 świetlica płatna 200 zł za miesiąc)

Ideą naszego punktu przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci 

z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych: indywidualnych oraz grupowych, a przede wszystkim stymulowanie umiejętności społecznych, samodzielności, komunikacji oraz umiejętności zabawy.

W ramach kompleksowej terapii w przedszkolu, zapewniamy:

Różnorodność metod

♦ Zajęcia od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 godzin dziennie (możliwość

     korzystania ze świetlicy)

♦ Małe grupy dzieci – każdą grupą zajmuje się zespół specjalistów.

♦ Indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez

     psychologa, pedagoga i neurologopedę, terapeutę integracji sensorycznej

     mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem

     różnorodnych metod pracy

 

 

 

 

 

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Progresso - Radzymin

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt

Polityka prywatności - RODO

Polityka Cookies

Polityka Cookies / Prywatności

Progresso - Radzymin © 2023• Created by Mainet.pl