Marta Juńczyk

Anna Lewicka

 

 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

 

 


 

mgr Justyna Bieniek

- psycholog

 

 


 

mgr Iga Karpińska-Obuchowicz

- pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 

 


 

mgr Marta Juńczyk

- pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 

 


 

mgr Anna Lewicka

- pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 

 

 


 

mgr Edyta Rydzyńska-Kosuń

- fizjoterapeuta, psycholog

 

 


 

mgr Anita Jurkowska

- logopeda

 

 


 

mgr Paulina Świderska

- fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

 

 

 


 

mgr Aleksandra Żulińska-Sulejewska

- neurologopeda

 

 

 


 

mgr Patrycja Skibińska-Gromek

- terapeuta integracji sensorycznej

 

 

 


 

Agnieszka Jeziórska

- pomoc wychowawcy

 

 


 

Anna Pałaszewska

- pomoc wychowawcy

 

 


 

Agnieszka Ducka

- pomoc wychowawcy

 

 

 


 

Elżbieta Pachulska

- pomoc wychowawcy

 

 

 


 

mgr Paulina Michalczyk

-wychowawca

 

 

 


 

mgr Marta Szydełko  - wychowawca

 

 

Nazywam się Marta Winnicka, ukończyłam studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Menedżerskiej (WSM) w Warszawie, zdobywając tytuł licencjacki. Dalszą naukę kontynuuję we Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, w zakresie specjalizacji terapii pedagogicznej.

 

Od momentu studiów zaczęłam swoją przygodę w pracy z dziećmi. Od kilku lat spełniam się jako wychowawca w przedszkolu. Jednak moim głównym celem zawodowym jest niesienie pomocy dzieciom. Uważam, że dzieci są dla nas wyzwaniem, zagadką. Każde dziecko jest inne i na swój sposób oryginalne, niepowtarzane, dające terapeucie pewnego rodzaju przygodę pracy z nim.

 

Dlatego ukończyłam  kierunek terapii i w dalszym ciągu poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach takich jak:

 

♦    Szkolenie - "TUS - Zostań Terapeutą Umiejętności Społecznych",

    Szkolenie - "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza - terapia - masaż" uzyskując przy tym tytuł Terapeuty ręki,

    Obecnie jestem w trakcie kursu  metody Integracji Sensorycznej

 


 

mgr Justyna Bielica - psycholog, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W czerwcu 2020 roku ukończyłam 1.5 roczne studia podyplomowe "Wczesna interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem" na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem wieloletnią certyfikowaną terapeutką metody EEG-Biofeedback.

W pracy psychologa bardzo ważne jest dla mnie zbudowanie z dzieckiem relacji opartej na akceptacji i zrozumieniu. Bliska jest mi praca w nurcie niedyrektywnym, terapia poprzez zabawę pomagająca dziecku poznać i zaakceptować siebie oraz odkryć swoje wewnętrzne mocne strony. Stale poszerzam swoją wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, aktywnie uczestnicząc w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i webinarach. Uwielbiam wyprawy rowerowe, kontakt z przyrodą.

Kursy i szkolenia:

    2020.09-2020.11 "Szkoła Konsultacji dla psychologów Moduł 2" - Agnieszka Stein, Małgorzata Stańczyk- szkolenie trzymiesięczne on-line

    2020.07 "Ty-tu-sie! Odwróć się! Aktywność kształtująca reakcję na imię" - Pareo

Centrum Terapii Logo-Ped.

    2020.07 "Tralala mówię JA-ECHOLALIA - czy można z niej skorzystać? Sposoby

wykorzystania echolalii do komunikacji" - Pareo Centrum Terapii Logo-Ped.

    2020.04-2020.07 "Szkoła Konsultacji dla psychologów Moduł 1"- - Agnieszka Stein,

Małgorzata Stańczyk- szkolenie trzymiesięczne on-line

    2020.02 Szkolenie PECS Poziom 1

    2020.01 Uprawnienia diagnostyczne - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

    2020.06 "Klucz do uczenia się" - kurs z Programu Rozwoju Poznawczego (APS)

    2020.04 "ASD-Pierwsze Spotkania Terapeutyczne" - Pareo Centrum Terapii Logo-Ped.

    2020.06 Ergoterapia - terapia ręki w rozwoju małego dziecka (APS)

    2019.06 Metoda Werbotonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz.I - 20h (APS)

    2019.10 SensoPaka - metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi z wykorzystaniem płyt SensoPaki i Platformy Rezonansowej - 15h (APS)

    2019.09 Neurorozwojowa metoda Castillo-Moralesa w postępowaniu terapeutycznym i wczesnej stymulacji rozwoju małego dziecka - warsztaty - 20h (APS)

    2018.03 Nadużycia seksualne wśród dzieci – rozpoznawanie i pomoc psychologiczna

(Akademia PSYCHE – Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

    2017.10-11 Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)– 40h

    2017.08 "Dobre relacje fundamentem terapii i edukacji"-Elementy metodyki pracy z grupą w podejściu relacyjnym z wyk. Wideotreningu Komunikacji - 16h Fundacja PLUS

  2017.07 Terapia ręki I i II stopnia - Centrum Szkoleniowe SOYER

    2015 / 2016 Kurs Terapeuty EEG Biofeedback (I i II stopnia) AKSON

 


 

mgr Katarzyna Glazer - neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, pedagog specjalny.

 

 

Pracuję jako neurologopeda w poradni i przedszkolu niepublicznym „Progresso". Obecnie pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niedosłuchem, zaburzeniami koncentracji. Prowadzę również terapię logopedyczną z dziećmi z dyslalią, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, opóźnionym rozwojem mowy.
Zdobyłam 6- letnie doświadczenie pracując w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz w przedszkolu terapeutycznym i poradni. Poza pracą i zabawą z dziećmi uwielbiam muzykę i podróże. Często łączę pasje z terapią wprowadzając do terapii elementy muzykoterapii.

 

 

Wykształcenie:


    2019: ukończone Podyplomowe Studia Neurologopedii Klinicznej z Wczesną 

         Interwencją Logopedyczną, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
    2016: ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
    2012: ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalna, specjalności: Logopedia oraz Pedagogika wczesnoszkolna, Akademia

         Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Kursy i szkolenia:


    Kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”, Wrocław 2019
    Szkolenie „Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Warszawa 2019
    Szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz. 1”, Wrocław 2019
    Szkolenie „Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego - diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii”, Warszawa 2017
    Szkolenie „Terapia dziecka z autyzmem”, Warszawa 2017
    Szkolenie „Logopedyczno - psychologiczna metoda terapii jąkania u dzieci”, Warszawa 2014

 


 

Aleksandra Balcer - wychowawca

 

 

Nazywam się Aleksandra Balcer. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

 

Praca w naszym przedszkolu przynosi mi mnóstwo satysfakcji, a uśmiech naszych podopiecznych jest największą nagrodą za wysiłek wkładany w pracę.

 

Szkolenia i webinary w których uczestniczyłam:

 

 Szkolenie ACC

♦  Webinar - MAŁA MOTORYKA -  zabawy manipulacyjne w Terapii Ręki

♦  Webinar -  Gry i zabawy ruchowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

mgr Weronika Dziemianowicz - fizjoterapeuta, osteopata.

 

 

Jestem fizjoterapeutką, mającą duże doświadczenie w zakresie rehabilitacji ortopedycznej, związanej ze stanami bólowymi i pourazowymi kręgosłupa i kończyn.

Podstawą mojej pracy jest terapia manualna, którą uzupełniam ćwiczeniami. Skuteczność moich zabiegów, związana jest z holistycznym podejściem do człowieka. Traktuje ciało ludzkie jako złożoną całość, szukając pierwotnych przyczyn dolegliwości i dysfunkcji.

 

Wykształcenie:

2010 – 2013 Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie - kierunek fizjoterapia, studia licencjackie I stopnia

2013 – 2015 Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie - kierunek fizjoterapia, studia magisterskie II stopnia

W 2014 roku rozpoczęłam studia z osteopatii w Osteon w Konstancinie. Na studiach z osteopatii poznałam wiele technik osteopatycznych, które wykorzystuję do leczenia swoich pacjentów.

 

Stosuję techniki :

♦ D.O Thierry Colot techniki osteopatyczne / strukturalne ( energi mięśniowej i HVBA) w stanach ostrych i dyskowych.

♦ D.O Jean- Jacques Debroux techniki powięźiowe/ funkcjonalne tkanek miękkich, techniki Sutherlanda, Sjovitza FPR, punkty Jonesa w leczeniu stawów kręgosłupa, stawów obwodowych i dysfunkcji trzewnych.

♦ D.O Agnieszka Gawryszewska Anatomia Palpacyjna - stosuje w diagnostyce.

 

Uwielbiam chodzić po górach. Kocham nasze polskie Tatry. Nie nudzi mi się przemierzanie tych samych przełęczy i grani, bo w każdej porze roku są inne. W wolnym czasie lubię czytać książki o tematyce historycznej.

 

 


 

Agnieszka Pachulska-Ducka - asystent nauczyciela

 

 

 

Wykształcenie:

 

    W 2015 roku ukończyłam Policealne Studium o kierunku "Asystent Nauczyciela".

 

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobyłam pracując w Niepublicznym Przedszkolu w Wołominie w latach 2015-2017.

Pracuję w Przedszkolu "PROGRESSO" jako asystent nauczyciela. Praca z małymi dziećmi z zaburzeniami rozwoju to moja pasja, a każdy sukces małego człowieka daje mi poczucie satysfakcji i spełnienia. Wciąż pogłębiam swoją wiedzę.

 

Interesuję się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji (ACC) - w obecnym roku uczestniczyłam w szkoleniu w tym zakresie. Priorytetem dla mnie jest nauka przez zabawę i z uśmiechem na buzi dziecka.

 

 


 

Małgorzata Rawska - pielęgniarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

mgr Katarzyna Gerej - wychowawca

 

 

 

Wykształcenie:

 

Ukończone studia magisterskie pedagogiczne, kierunek edukacja szkolna i przedszkolna wraz z edukacją włączającą.

 

Szkolenia:

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

 

Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję. Ukończenie studiów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że był to dobry wybór. 

 

Moim celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe, w której każdy będzie ważny i potrzebny. W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem dziecka. Staram się dostrzegać jego indywidualne potrzeby oraz zainteresowania. Pragnę być dla dzieci nie tylko pedagogiem ale także przyjacielem, który wesprze w codziennych zmaganiach z rzeczywistością, cieszy się z każdego sukcesu i osiągnięcia, choćby najmniejszego celu. Prywatnie jestem żoną i mamą czwórki dzieci.

Agnieszka

Ducka

Agnieszka

Jeziórska

Elżbieta

Pachulska

Anna

Pałaszewska

Paulina

Michalczyk


 

mgr Marta Winnicka  - wychowawca

 

 

Nazywam się Marta Winnicka, ukończyłam studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Menedżerskiej (WSM) w Warszawie, zdobywając tytuł licencjacki. Dalszą naukę kontynuuję we Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, w zakresie specjalizacji terapii pedagogicznej.

 

Od momentu studiów zaczęłam swoją przygodę w pracy z dziećmi. Od kilku lat spełniam się jako wychowawca w przedszkolu. Jednak moim głównym celem zawodowym jest niesienie pomocy dzieciom. Uważam, że dzieci są dla nas wyzwaniem, zagadką. Każde dziecko jest inne i na swój sposób oryginalne, niepowtarzane, dające terapeucie pewnego rodzaju przygodę pracy z nim.

 

Dlatego ukończyłam  kierunek terapii i w dalszym ciągu poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach takich jak:

 

♦    Szkolenie - "TUS - Zostań Terapeutą Umiejętności Społecznych",

    Szkolenie - "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza - terapia - masaż" uzyskując przy tym tytuł Terapeuty ręki,

    Obecnie jestem w trakcie kursu  metody Integracji Sensorycznej

 

 

 


 

mgr Justyna Bielica - psycholog, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W czerwcu 2020 roku ukończyłam 1.5 roczne studia podyplomowe "Wczesna interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem" na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem wieloletnią certyfikowaną terapeutką metody EEG-Biofeedback.

W pracy psychologa bardzo ważne jest dla mnie zbudowanie z dzieckiem relacji opartej na akceptacji i zrozumieniu. Bliska jest mi praca w nurcie niedyrektywnym, terapia poprzez zabawę pomagająca dziecku poznać i zaakceptować siebie oraz odkryć swoje wewnętrzne mocne strony. Stale poszerzam swoją wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, aktywnie uczestnicząc w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i webinarach. Uwielbiam wyprawy rowerowe, kontakt z przyrodą.

 

Kursy i szkolenia:                               

 

    2020.09-2020.11 "Szkoła Konsultacji dla psychologów Moduł 2" - Agnieszka Stein, Małgorzata Stańczyk- szkolenie trzymiesięczne on-line

    2020.07 "Ty-tu-sie! Odwróć się! Aktywność kształtująca reakcję na imię" - Pareo

Centrum Terapii Logo-Ped.

    2020.07 "Tralala mówię JA-ECHOLALIA - czy można z niej skorzystać? Sposoby

wykorzystania echolalii do komunikacji" - Pareo Centrum Terapii Logo-Ped.

    2020.04-2020.07 "Szkoła Konsultacji dla psychologów Moduł 1"- - Agnieszka Stein,

Małgorzata Stańczyk- szkolenie trzymiesięczne on-line

    2020.02 Szkolenie PECS Poziom 1

    2020.01 Uprawnienia diagnostyczne - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

    2020.06 "Klucz do uczenia się" - kurs z Programu Rozwoju Poznawczego (APS)

    2020.04 "ASD-Pierwsze Spotkania Terapeutyczne" - Pareo Centrum Terapii Logo-Ped.

    2020.06 Ergoterapia - terapia ręki w rozwoju małego dziecka (APS)

    2019.06 Metoda Werbotonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

cz.I - 20h (APS)

    2019.10 SensoPaka - metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi z

wykorzystaniem płyt SensoPaki i Platformy Rezonansowej - 15h (APS)

    2019.09 Neurorozwojowa metoda Castillo-Moralesa w postępowaniu terapeutycznym i

wczesnej stymulacji rozwoju małego dziecka - warsztaty - 20h (APS)

    2018.03 Nadużycia seksualne wśród dzieci – rozpoznawanie i pomoc psychologiczna

(Akademia PSYCHE – Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

    2017.10-11 Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób

niemówiących (AAC)– 40h

    2017.08 "Dobre relacje fundamentem terapii i edukacji"-Elementy metodyki pracy z grupą w podejściu relacyjnym z wyk. Wideotreningu Komunikacji - 16h Fundacja PLUS

  2017.07 Terapia ręki I i II stopnia - Centrum Szkoleniowe SOYER

    2015 / 2016 Kurs Terapeuty EEG Biofeedback (I i II stopnia) AKSON

 


 

mgr Katarzyna Łukasik - neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, pedagog specjalny.

 

Pracuję jako neurologopeda w poradni i przedszkolu niepublicznym „Progresso". Obecnie pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niedosłuchem, zaburzeniami koncentracji. Prowadzę również terapię logopedyczną z dziećmi z dyslalią, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, opóźnionym rozwojem mowy.
Zdobyłam 6- letnie doświadczenie pracując w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz w przedszkolu terapeutycznym i poradni. Poza pracą i zabawą z dziećmi uwielbiam muzykę i podróże. Często łączę pasje z terapią wprowadzając do terapii elementy muzykoterapii.

 

Wykształcenie:


    2019: ukończone Podyplomowe Studia Neurologopedii Klinicznej z Wczesną 

         Interwencją Logopedyczną, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we

         Wrocławiu
    2016: ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna,

        specjalność: Logopedia, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii

        Grzegorzewskiej w Warszawie
    2012: ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalna,

         specjalności: Logopedia oraz Pedagogika wczesnoszkolna, Akademia

         Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Kursy i szkolenia:


    Kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”, Wrocław 2019
    Szkolenie „Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem

        dziecięcym”, Warszawa 2019
    Szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z

        zaburzeniami w komunikacji językowej” cz. 1”, Wrocław 2019
    Szkolenie „Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami

        czynnościowymi układu stomatognatycznego - diagnoza, planowanie i

        prowadzenie terapii”, Warszawa 2017
    Szkolenie „Terapia dziecka z autyzmem”, Warszawa 2017
    Szkolenie „Logopedyczno - psychologiczna metoda terapii jąkania u dzieci”,

         Warszawa 2014

 

 


 

mgr Karolina Płócienniczak - Założycielka ,,PROGRESSO”, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath, terapeuta integracji sensorycznej.

 

Praca z dziećmi daje mi satysfakcję i dużo pozytywnej energii. Lubię prowadzić terapię przez zabawę. Posiadam wieloletnie doświadczenie w intensywnej rehabilitacji dzieci i dorosłych które zdobywałam w wielu wiodących ośrodkach rehabilitacji. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. W rehabilitacji najważniejsze jest dla mnie osiąganie wyznaczonych celów i szczęście moich małych pacjentów oraz ich rodziców. Swoją pracę traktuję  jako pasję, którą chce nieustannie rozwijać biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach poszerzających moją wiedzę. Prywatnie mama małej Gosi i Julka, Żona, uwielbiam podróże.

 

Ukończone studia:

    Studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

    Studia Podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”

    Studia Podyplomowe ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka”

 

Kursy i szkolenia:

    Osteopatia w pediatrii i neonatologii

    NDT Bobath Baby

    Terapia NDT Bobath dla dzieci

    Tkanki miękkie i plastrowanie dynamiczne w pediatrii

    Terapia i diagnoza integracji sensorycznej I stopnia

    Terapia i diagnoza integracji sensorycznej II stopnia

    Kurs terapii ręki I i II stopnia

    Kinesiotaping

    Analiza chodu

    Skoliozy-diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

    Kurs masażu Shantala

    Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod 

         porozumiewania się

    Rehabilitacja po urazach stawu kolanowego

    Rehabilitacja po urazach stawu barkowego

 

 


 

dr n.med. Weronika Pyrzanowska - fizjoterapeutka, terapeuta PNF, terapeuta Bobath Concept i terapeuta Integracji Sensorycznej.

 

 

Jestem fizjoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, uczestniczką licznych szkoleń i konferencji naukowych poświęconych diagnostyce i terapii. W trosce o holistyczny rozwój dziecka koncentruje się na osiągnięciu jak najwyższego poziomu funkcjonalnego pozwalającego na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

 

W wolnym czasie czytam, podróżuje i uczę się języków.

Ukończone szkoły:

Fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Przewód doktorski na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

 

Kursy i szkolenia:

PNF

Bobath Concept

Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Kinesiology Taping

Terapia i diagnoza Integracji Sensorycznej 

Kliniczna analiza chodu

AHA

Masaż Shantala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aleksandra Balcer - pomoc wychowawcy

 

 

Nazywam się Aleksandra Balcer. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

 

Praca w naszym przedszkolu przynosi mi mnóstwo satysfakcji, a uśmiech naszych podopiecznych jest największą nagrodą za wysiłek wkładany w pracę.

 

Szkolenia i webinary w których uczestniczyłam:

 

 Szkolenie ACC

♦  Webinar - MAŁA MOTORYKA -  zabawy manipulacyjne w Terapii Ręki

♦  Webinar -  Gry i zabawy ruchowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

mgr Weronika Dziemianowicz - fizjoterapeuta, osteopata.

 

 

Jestem fizjoterapeutką, mającą duże doświadczenie w zakresie rehabilitacji ortopedycznej, związanej ze stanami bólowymi i pourazowymi kręgosłupa i kończyn.

Podstawą mojej pracy jest terapia manualna, którą uzupełniam ćwiczeniami. Skuteczność moich zabiegów, związana jest z holistycznym podejściem do człowieka. Traktuje ciało ludzkie jako złożoną całość, szukając pierwotnych przyczyn dolegliwości i dysfunkcji.

 

Wykształcenie:

2010 – 2013 Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie - kierunek fizjoterapia, studia licencjackie I stopnia

2013 – 2015 Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie - kierunek fizjoterapia, studia magisterskie II stopnia

W 2014 roku rozpoczęłam studia z osteopatii w Osteon w Konstancinie. Na studiach z osteopatii poznałam wiele technik osteopatycznych, które wykorzystuję do leczenia swoich pacjentów.

 

Stosuję techniki :

♦ D.O Thierry Colot techniki osteopatyczne / strukturalne ( energi mięśniowej i HVBA) w stanach ostrych i dyskowych.

♦ D.O Jean- Jacques Debroux techniki powięźiowe/ funkcjonalne tkanek miękkich, techniki Sutherlanda, Sjovitza FPR, punkty Jonesa w leczeniu stawów kręgosłupa, stawów obwodowych i dysfunkcji trzewnych.

♦ D.O Agnieszka Gawryszewska Anatomia Palpacyjna - stosuje w diagnostyce.

 

Uwielbiam chodzić po górach. Kocham nasze polskie Tatry. Nie nudzi mi się przemierzanie tych samych przełęczy i grani, bo w każdej porze roku są inne. W wolnym czasie lubię czytać książki o tematyce historycznej.

 

 


 

Anna Kalita - asystent nauczyciela

 

 

Nazywam się Anna Kalita. Pracuję z dziećmi od 2 lat, jako pomoc nauczyciela. Uwielbiam swoją pracę. Każdy dzień spędzony z naszymi dziećmi jest inny, jest nowym wyzwaniem. Na co dzień jestem mamą Alana.

 

Wykształcenie:

  

♦ 02.2019-10.2019r. - Staż ,,pomoc asystenta nauczyciela przedszkola"
♦ 10.2019 -do chwili obecnej- pomoc nauczyciela - Przedszkole ,,Progresso"
♦ Webinar - ,,Gry i zabawy ruchowe"
♦ Webinar - ,,Jak dzieci radzą sobie z napięciem emocjonalnym"
♦ Cykl webinarów - ,,Wsparcie dziecka z ASD"
♦ Webinar - ,,Integracja sensoryczna z elementami terapii ręki" - zaświadczenie
♦ 30-31.01.2021r. Szkolenie - ,,Komunikacja wspomagająca i alternatywa (AAC)"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Agnieszka Pachulska-Ducka - asystent nauczyciela

 

 

Wykształcenie:

 

    W 2015 roku ukończyłam Policealne Studium o kierunku "Asystent Nauczyciela".

 

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobyłam pracując w Niepublicznym Przedszkolu w Wołominie w latach 2015-2017.

Pracuję w Przedszkolu "PROGRESSO" jako asystent nauczyciela. Praca z małymi dziećmi z zaburzeniami rozwoju to moja pasja, a każdy sukces małego człowieka daje mi poczucie satysfakcji i spełnienia. Wciąż pogłębiam swoją wiedzę.

 

Interesuję się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji (ACC) - w obecnym roku uczestniczyłam w szkoleniu w tym zakresie. Priorytetem dla mnie jest nauka przez zabawę i z uśmiechem na buzi dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Małgorzata Rawska - pielęgniarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

mgr Milena Kadej - neurologopeda, logopeda ogólny i kliniczny.

 

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w wielu warszawskich placówkach medycznych i oświatowych, gdzie prowadziłam diagnozę i indywidualną terapię dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań swoich pacjentów. Uważam, że nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem daje ogromne możliwości terapeutyczne, dlatego staram się, aby zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze. W swojej pracy szczególną uwagę przywiązuje do rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Prywatnie mama rocznego Nikosia.

 

Wykształcenie:

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, prowadzonym przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

♦ Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia na Uczelni Łazarskiego.

 

Kursy i szkolenia:

♦ Wspomaganie porozumiewania się dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji

♦ Masaż logopedyczny - podejście praktyczne

♦ Dysfagia neurogenna

♦ Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży - praktyczny warsztat terapeuty jąkania

♦ Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN

♦ Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem

♦ Dziecko z zespołem Aspergera - organizacja środowiska, nauczanie, wspomaganie, rozwoju społecznego

♦ Opóźnienie rozwoju mowy - podejście praktyczne

Warsztat wywoływania głosek

 


 

mgr Katarzyna Gerej - wychowawca

 

 

Wykształcenie:

 

Ukończone studia magisterskie pedagogiczne, kierunek edukacja szkolna i przedszkolna wraz z edukacją włączającą.

 

Szkolenia:

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

 

Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję. Ukończenie studiów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że był to dobry wybór. 

 

Moim celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe, w której każdy będzie ważny i potrzebny. W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem dziecka. Staram się dostrzegać jego indywidualne potrzeby oraz zainteresowania. Pragnę być dla dzieci nie tylko pedagogiem ale także przyjacielem, który wesprze w codziennych zmaganiach z rzeczywistością, cieszy się z każdego sukcesu i osiągnięcia, choćby najmniejszego celu. Prywatnie jestem żoną i mamą czwórki dzieci.


 

mgr Beata Rogalska - wychowawca, logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

 

 

Wykształcenie:

 

  Wyższa szkoła finansów i zarządzania w Warszawie kierunek Psychologia

      społeczna stosowana. Studnia magisterskie 5 letnie.

  Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunek logopedia -

      studia podyplomowe.

  Wyższa szkoła im Pawła Włodkowica w Wyszkowie kierunek przygotowanie

      pedagogiczne,

  Wyższa szkoła im Pawła Włodkowica w Wyszkowie kierunek Edukacja

      przedszkolna i wczesnoszkolna - Studia podyplomowe

  Rehamax kurs terapeuty integracji sensorycznej I i II stopień.

  Wyższa szkoła im Pawła Włodkowica w Wyszkowie kierunek Edukacja i

      rehabilitacja osób z Autyzmem i zespołem Aspergera - Studia podyplomowe

  Wyższa szkoła im Pawła Włodkowica w Wyszkowie kierunek Edukacja i

      rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pielęgniarka

terapeuci

pomoce

Justyna

Bieniek

Iga

Karpińska-Obuchowicz

Paulina

Świderska

Edyta

Rydzyńska-Kosuń

Aleksandra Żulińska-Sulejewska

Anita

Jurkowska

Patrycja

Skibińska

-Gromek

wychowawcy

nasza kadra

 

 

 

 

 

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Progresso - Radzymin

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt

Polityka prywatności - RODO

Polityka Cookies

Polityka Cookies / Prywatności

Progresso - Radzymin © 2023• Created by Mainet.pl