nasza kadra


 

mgr Karolina Płócienniczak - Założycielka ,,PROGRESSO”, 

fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath, terapeuta integracji sensorycznej.

 

Praca z dziećmi daje mi satysfakcję i dużo pozytywnej energii. Lubię prowadzić terapię przez zabawę. Posiadam wieloletnie doświadczenie w intensywnej rehabilitacji dzieci i dorosłych które zdobywałam w wielu wiodących ośrodkach rehabilitacji. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. W rehabilitacji najważniejsze jest dla mnie osiąganie wyznaczonych celów i szczęście moich małych pacjentów oraz ich rodziców. Swoją pracę traktuję  jako pasję, którą chce nieustannie rozwijać biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach poszerzających moją wiedzę. Prywatnie mama małej Gosi i żona, uwielbiam podróże.

 

Ukończone szkoły:

 

♦    Studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

♦    Studia Podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”

♦    Studia Podyplomowe ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka”

 

Kursy i szkolenia:

 

♦    Osteopatia w pediatrii i neonatologii

♦    NDT Bobath Baby

♦    Terapia NDT Bobath dla dzieci

♦    Tkanki miękkie i plastrowanie dynamiczne w pediatrii

♦    Terapia i diagnoza integracji sensorycznej I stopnia

♦    Terapia i diagnoza integracji sensorycznej II stopnia

♦    Kurs terapii ręki I i II stopnia

♦    Kinesiotaping

♦    Analiza chodu

♦    Skoliozy-diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

♦    Kurs masażu Shantala

♦    Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod 

         porozumiewania się

♦    Rehabilitacja po urazach stawu kolanowego

♦    Rehabilitacja po urazach stawu barkowego

 

 

 


 

mgr Magdalena Kliś

 

Jestem absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu na kierunku fizjoterapia, którą ukończyłam z wyróżnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w przychodniach rehabilitacyjnych (CKR Konstancin, przychodnia Ołtaszynek, Samed), poradni psychologiczno – pedagogicznej Konwaliowa, jak i w prywatnych gabinetach prowadzących integrację sensoryczną (Balans Wrocław).

A po pracy, w czasie wolnym, lubię wraz z rodziną aktywny wypoczynek- wyprawy rowerowe, podróże krótkie i długie, pilates. Po takich aktywnościach bez wyrzutów można się skusić na małe, słodkie co nieco".

 

Kursy :

 

♦    Szkolenie Odruchów Dynamicznych i Posturalnych poziom I i poziom II

♦    MNRI Terapia Neurotaktylna

♦    Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej Brian Mulligan’s Concept A, B i C

♦    Terapeuta Integracji Sensorycznej I° i II°

♦    Kurs podstawowy koncepcji PNF wg standardów IPNFA

♦    Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-

         czaszkowego

♦    Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z

        diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu

♦    Diagnostyka i terapia zaburzeń systemu powięziowego

♦    Kinesiology Taping

♦    Kinesiology Taping w ciąży i połogu

♦    Nowoczesne metody rehabilitacji osób w wieku podeszłym

♦    Opieka geriatryczna

♦    Bobath – elementy metody w neurorozwojowej diagnostyce i terapii

         niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym

♦    Ocena funkcjonalna niemowląt z elementami terapii w oparciu o

        wzorce ruchowe

♦    Kurs Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

♦    Functional Group Training

♦    Instruktor Pilates

♦    Warsztaty dla fizjoterapeutów pracujących w projektach domowej rehabilitacji

 

 

 


 

mgr Katarzyna Łukasik - neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, pedagog specjalny.

 

Pracuję jako neurologopeda w poradni i przedszkolu niepublicznym „Progresso". Obecnie pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niedosłuchem, zaburzeniami koncentracji. Prowadzę również terapię logopedyczną z dziećmi z dyslalią, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, opóźnionym rozwojem mowy.
Zdobyłam 6- letnie doświadczenie pracując w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz w przedszkolu terapeutycznym i poradni. Poza pracą i zabawą z dziećmi uwielbiam muzykę i podróże. Często łączę pasje z terapią wprowadzając do terapii elementy muzykoterapii.

 

Wykształcenie:


♦    2019: ukończone Podyplomowe Studia Neurologopedii Klinicznej z Wczesną 

         Interwencją Logopedyczną, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we

         Wrocławiu
♦    2016: ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna,

        specjalność: Logopedia, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii

        Grzegorzewskiej w Warszawie
♦    2012: ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalna,

         specjalności: Logopedia oraz Pedagogika wczesnoszkolna, Akademia

         Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Kursy i szkolenia:


♦    Kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”, Wrocław 2019
♦    Szkolenie „Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem

        dziecięcym”, Warszawa 2019
♦    Szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z

        zaburzeniami w komunikacji językowej” cz. 1”, Wrocław 2019
♦    Szkolenie „Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami

        czynnościowymi układu stomatognatycznego - diagnoza, planowanie i

        prowadzenie terapii”, Warszawa 2017
♦    Szkolenie „Terapia dziecka z autyzmem”, Warszawa 2017
♦    Szkolenie „Logopedyczno - psychologiczna metoda terapii jąkania u dzieci”,

         Warszawa 2014

 


 

mgr Justyna Bielica - psycholog, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W czerwcu 2020 roku ukończyłam 1.5 roczne studia podyplomowe "Wczesna interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem" na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem wieloletnią certyfikowaną terapeutką metody EEG-Biofeedback.

W pracy psychologa bardzo ważne jest dla mnie zbudowanie z dzieckiem relacji opartej na akceptacji i zrozumieniu. Bliska jest mi praca w nurcie niedyrektywnym, terapia poprzez zabawę pomagająca dziecku poznać i zaakceptować siebie oraz odkryć swoje wewnętrzne mocne strony. Stale poszerzam swoją wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, aktywnie uczestnicząc w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i webinarach. Uwielbiam wyprawy rowerowe, kontakt z przyrodą.

 

                                      Kursy i szkolenia:

 

♦    2020.09-2020.11 "Szkoła Konsultacji dla psychologów Moduł 2" - Agnieszka Stein,

       Małgorzata Stańczyk- szkolenie trzymiesięczne on-line

♦    2020.07 "Ty-tu-sie! Odwróć się! Aktywność kształtująca reakcję na imię" - Pareo

       Centrum Terapii Logo-Ped.

♦    2020.07 "Tralala mówię JA-ECHOLALIA - czy można z niej skorzystać? Sposoby

       wykorzystania echolalii do komunikacji" - Pareo Centrum Terapii Logo-Ped.

♦    2020.04-2020.07 "Szkoła Konsultacji dla psychologów Moduł 1"- - Agnieszka Stein,

       Małgorzata Stańczyk- szkolenie trzymiesięczne on-line

♦    2020.02 Szkolenie PECS Poziom 1

♦    2020.01 Uprawnienia diagnostyczne - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

♦    2020.06 "Klucz do uczenia się" - kurs z Programu Rozwoju Poznawczego (APS)

♦    2020.04 "ASD-Pierwsze Spotkania Terapeutyczne" - Pareo Centrum Terapii Logo-Ped.

♦    2020.06 Ergoterapia - terapia ręki w rozwoju małego dziecka (APS)

♦    2019.06 Metoda Werbotonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

       cz.I - 20h (APS)

♦    2019.10 SensoPaka - metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi z

       wykorzystaniem płyt SensoPaki i Platformy Rezonansowej - 15h (APS)

♦    2019.09 Neurorozwojowa metoda Castillo-Moralesa w postępowaniu terapeutycznym i

       wczesnej stymulacji rozwoju małego dziecka - warsztaty - 20h (APS)

♦    2018.03 Nadużycia seksualne wśród dzieci – rozpoznawanie i pomoc psychologiczna

       (Akademia PSYCHE – Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

♦    2017.10-11 Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób

       niemówiących (AAC)– 40h

♦    2017.08 "Dobre relacje fundamentem terapii i edukacji"-Elementy metodyki pracy z

      grupą w podejściu relacyjnym z wyk. Wideotreningu Komunikacji - 16h Fundacja PLUS

♦    2017.07 Terapia ręki I i II stopnia - Centrum Szkoleniowe SOYER

♦    2015 / 2016 Kurs Terapeuty EEG Biofeedback (I i II stopnia) AKSON

 


 

mgr Beata Rogalska - logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

 

 

Wykształcenie:

 

♦    Wyższa szkoła finansów i zarządzania w Warszawie kierunek Psychologia

      społeczna stosowana. Studnia magisterskie 5 letnie.

♦    Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunek logopedia -

      Studnia podyplomowe.

♦    Wyższa szkoła im Pawła Włodkowica w Wyszkowie kierunek przygotowanie

      pedagogiczne,

♦    Wyższa szkoła im Pawła Włodkowica w Wyszkowie kierunek Edukacja

      przedszkolna i wczesnoszkolna - Studia podyplomowe

♦    Rehamax kurs terapeuty integracji sensorycznej I i II stopień.

♦    Wyższa szkoła im Pawła Włodkowica w Wyszkowie kierunek Edukacja i

      rehabilitacja osób z Autyzmem i zespołem Aspergera - Studia podyplomowe

♦    Wyższa szkoła im Pawła Włodkowica w Wyszkowie kierunek Edukacja i

      rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

mgr Marta Winnicka  

 

Nazywam się Marta Winnicka, ukończyłam studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Menedżerskiej (WSM) w Warszawie, zdobywając tytuł licencjacki. Dalszą naukę kontynuuję we Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, w zakresie specjalizacji terapii pedagogicznej.

Od momentu studiów zaczęłam swoją przygodę w pracy z dziećmi. Od kilku lat spełniam się jako wychowawca w przedszkolu. Jednak moim głównym celem zawodowym jest niesienie pomocy dzieciom. Uważam, że dzieci są dla nas wyzwaniem, zagadką. Każde dziecko jest inne i na swój sposób oryginalne, niepowtarzane, dające terapeucie pewnego rodzaju przygodę pracy z nim.

 

Dlatego ukończyłam  kierunek terapii i w dalszym ciągu poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach takich jak:

 

♦    Szkolenie - "TUS - Zostań Terapeutą Umiejęstności Społecznych",

♦    Szkolenie - "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza - terapia - masaż" uzyskując przy tym tytuł Terapeuty ręki,

♦    Obecnie jestem w trakcie kursu  metody Integracji Sensorycznej

 

 

 

Progresso - Radzymin © 2021• Created by Mainet.pl

Polityka prywatności - RODO

Polityka Cookies

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Progresso - Radzymin

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt